Жашоо көндүмдөрү

Theme

Work and Enterprise

Type

Course

Languages

Course Description

Бул кыска курс Кыргызстандагы орто мектептердин жогорку класстарынын окуучуларына жашоо ишкердик жаатында колдонсо боло турган негизги турмуштук көндүмдөрдү жана кесиптик жөндөмдүүлүктү өрчүтүүгө жардам берүү максатында иштелип чыккан. Албетте, кесиптик жактан өзүн-өзү өркүндөтүүгө жана жумушка орношуу үчүн зарыл болгон жумшак көндүмдөргө ээ болууга кызыкдар жаштар үчүн пайдалуу болот.

This short course is designed to help high school students in Kyrgyzstan to develop key life skills and basic professional competencies that can be used in the field of entrepreneurship.

The course can also be helpful for young people who are interested in greater professional self-realisation or who want to gain soft skills that are essential for employability.

Content development partners

You might also
be interested in