“Канвас” жеке бизнес-модели

Theme

Work and Enterprise

Type

Course

Course Content

Expand All
1 of 2

Only learners with access to the course can download the references


Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
1 of 2

«Канвас» бизнес-модели өзүӊүздүн болочок бизнесиӊизди көз алдыга элестетүүгө жардам бере турган жөнөкөй курал болуп саналат. Сиздин өнүмдөрүӊүз жана кызматтарыӊыз жөнүндө, кардарлар, өнөктөштөр, баалар, ресурстар жөнүндө – өзүӊүздүн компанияӊызды түзүү учурунда пландаштыруу зарыл болгон бардык нерселер жөнүндө түйүндүү суроолорду берүү жана аларга жооп берүү сиз үчүн жеӊил болмокчу.

Бул курс эки бөлүктөн турат: курстун видеолук бөлүгү жана жекече семинар. Курстун бул видеолук бөлүгүндө сизге бизнес-моделдин негизин түзүүгө жардам бере турган зарыл маалыматтардын бардыгын аласыздар. Андан кийин, семинар учурунда, бул жердеги видеолордо үйрөнгөн нерселерди сиз практикада колдоно аласыз. Бул курс дүйнөгө белгилүү куралды, бизнес-моделдин негизин сиз жашап жана иштеп жаткан жергиликтүү шарттарда кандайча колдонууга болорун сиздин түшүнүүӊүзгө жардам берүүгө арналганын эске тутуу зарыл.

This free practical training for entrepreneurs is aimed at startups and small businesses. It explains how to use the Business Model Canvas, a simple tool developed by Strategyzer (https://www.strategyzer.com/) that helps entrepreneurs visualise their future business.

By completing this course, you will be able to:

  • Accurately describe the purpose of the Business Model Canvas and Value Proposition Canvas
  • Create a Business Model Canvas and Value Proposition Canvas
  • Apply a business model lens to create effective business strategie

This course can be taken in a blended format, with learners first completing the online videos and then engaging in a live session.

This course is available in Arabic, English, Kyrgyz, Russian, and Tajik.

This course was produced as part of the Aga Khan Development Network’s Accelerate Prosperity initiative and is made available on the Aga Khan Foundation’s Learning Hub.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License. To view a copy of this license, go here.

Content development partners

You might also
be interested in