“Канвас” жеке бизнес-модели

Theme

Work and Enterprise

Type

Course

Course Content

Expand All
1 of 2

Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
1 of 2

«Канвас» бизнес-модели өзүӊүздүн болочок бизнесиӊизди көз алдыга элестетүүгө жардам бере турган жөнөкөй курал болуп саналат. Сиздин өнүмдөрүӊүз жана кызматтарыӊыз жөнүндө, кардарлар, өнөктөштөр, баалар, ресурстар жөнүндө – өзүӊүздүн компанияӊызды түзүү учурунда пландаштыруу зарыл болгон бардык нерселер жөнүндө түйүндүү суроолорду берүү жана аларга жооп берүү сиз үчүн жеӊил болмокчу.

Бул курс эки бөлүктөн турат: курстун видеолук бөлүгү жана жекече семинар. Курстун бул видеолук бөлүгүндө сизге бизнес-моделдин негизин түзүүгө жардам бере турган зарыл маалыматтардын бардыгын аласыздар. Андан кийин, семинар учурунда, бул жердеги видеолордо үйрөнгөн нерселерди сиз практикада колдоно аласыз. Бул курс дүйнөгө белгилүү куралды, бизнес-моделдин негизин сиз жашап жана иштеп жаткан жергиликтүү шарттарда кандайча колдонууга болорун сиздин түшүнүүӊүзгө жардам берүүгө арналганын эске тутуу зарыл.

The Business Model Canvas is a simple tool developed by Strategyzer (https://www.strategyzer.com/) that helps entrepreneurs visualise their future business. It makes it easier for entrepreneurs to ask and answer key questions about their company’s products and services, customers, partners, pricing, resources – all the things they need to plan for as they set up their own company!

The course aims to help entrepreneurs create economically sound enterprises.  By the time they have completed the course, entrepreneurs will be able to accurately describe the purpose of the Business Model Canvas and the Value Proposition Canvas, and to create a Business Model Canvas and a Value Proposition Canvas for their own business.  They will also be able to re-strategise for their enterprise using a business model lens and to articulate their business model using their complete Business Model Canvas.

In this video-portion of the Business Model Canvas course, entrepreneurs get all the information they need to create a Business Model Canvas for their business. Then, in the face-to-face portion of the course, they get to put into practice what they learn in the videos.

This course was designed for established or aspiring entrepreneurs in the countries where the Aga Khan Development Network (AKDN) works. The course draws heavily on the experiences of Accelerate Prosperity, a joint initiative of the Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) and the Aga Khan Foundation (AKF), that supports and builds the capacity of entrepreneurs in Pakistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan.

Content development partners

You might also
be interested in