Туура тамактануу

Theme

Health and Nutrition

Type

Course

Languages

Course Description

бойлуу аялдарда туура тамактануу адаттарын калыптандыруу, тамак-аш сиңирүү менен байланышкан жана ич катуу сыяктуу ыңгайсыздыктарды жараткан көйгөйлөрдү азайтууга жардам берүү

  • Физиологиялык абалга байланыштуу тамак сиңирүү менен байланышкан көйгөйдүн себептерин талдоо
  • Ич катууну жою боюнча кеңеш алууда жалган уят сезимдерин азайтуу.
  • Кош бойлуулуктун ар бир мезгилинде диетаны оңдоо жана физикалык активдүүлүктү боюнча баарлашуу

Objective: To develop healthy nutrition habits in pregnant women that will help reduce digestive problems and discomforts such as constipation during pregnancy.

Tasks:

  • Analyze the causes of the problem associated with digestion associated with a physiological state.
  • Reduce feelings of false shame when counselling for constipation.
  • Discuss diet correction and physical activity in different stages of pregnancy.

Content development partners

You might also
be interested in

Send this to a friend
Hi, this may be interesting you: Туура тамактануу! This is the link: https://akflearninghub.org/courses/health-and-nutrition/nutrition-in-pregnancy-kyrgyzstan/