COVID 19 пандемиясына байланыштуу обочолонуу (самоизоляция) шартына өспүрүмдөрдүн ыңгайланышуусу

Theme

COVID-19

Health and Nutrition

Type

Course

Languages

Course Description

Бул видосабактар өспүрүмдөрдүн психологиялык өзгөчөлүктөрүнө жана COVID 19 менен байланышкан пандемия кырдаалына жараша алардын психоэмоционалдык бакубаттуулугун сактоого жана жакшыртууга багытталган. Бул видеосабактар өспүрүмдөргө  “жаңы норма” жана жашоо образына көнүү үчүн керектүү билимдерди жана тажрыйбаларды алууга жардам берет.

This course is aimed at maintaining and improving the psycho-emotional well-being of adolescents, depending on their age-related psychological characteristics, and in a pandemic situation associated with COVID 19. These videoswill help adolescents to get the necessary knowledge and practice for adaptation to the “new normal” and lifestyle with the objective to minimal risks to their health and well-being.

Content development partners

You might also
be interested in