COVID 19 кризиси учурунда жана андан кийин мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде коопсуз чөйрөнү камсыздоо

Theme

COVID-19

Early Childhood Development

Type

Course

Languages

Course Content

Expand All

Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All

Бул видеосабактар мектепке чейинки курактагы балдардын психологиялык өзгөчөлүгүнө жараша жана COVID 19 пандемиясынын контекстинде алардын психоэмоционалдык бакубаттуулугун сактоого жана жакшыртууга багытталган.Алар мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячыларына жаңы шарттарына жана жашоо образына байланыштуу  стрессти бала үчүн азайтууга зарыл болгон билимди жана көндүмдөрдү алууга жардам берет.

These video lessons are aimed at maintaining and improving the psycho-emotional well-being of preschool children in the context of the COVID-19 pandemic.

The videos aim to help educators working in preschools to get the necessary knowledge, practice and skills to minimise the stress experienced by children under the new environmental and life conditions. It also aims to create a safe environment in preschools.

Content development partners

You might also
be interested in