12 мыслат брои мадади хонводагиет кыдакви омузиш де вахти COVID-19

Theme

COVID-19

Early Childhood Development

Education

Type

Video

More Videos

 • 2 -Асос пешрави, такмил ней

 • 3 - Дигар тртиби зиндгии кбыл царыв

 • 4 - Тртиботи рузинаи риоя царыв

 • 5 – Кыдакви диққати бы ҳисоб дырзыв

 • 6 - Цы ҳавои тоза доим нфас хашыв

 • 7 -Ҳаракат царыв

 • 8 - Хатык вақт пыйдо царыв

 • 9 - Вахти тачизоти техникии кам царив

 • 10 -Заиш кыли вақт дониш шкургин

 • 11 -Дыр бораи КОВИД-19 накл царыв

 • 12 - Ёманыр кылыгбод црак ыхк воцыв

Video Description

КОВИД-19 касалӣ спо зиндагиәр кыли траф х̌ы тасири ғ̌атовдәй. Татнанәт дгар халгвәр, ки ц̌әқлайви цә дидғ̌ән дә дәнёи дав̌раи КОВИД-19, ки бет мисынг ранг ярк цракәт и сар ярки дгариш дра нәв̌оцән, одат цраки ғафч қила гохти. Сак нив бояд ац̌и гох̌ән, ки сәк х̌ы хунхалгви сломатиәт баф зиндагӣ ғав̌р ғатәнәт х̌ы зманвәр ёрдам царән ки, х̌ы ҷоякәт тәр прыт рәт̈аки цә мәктабән вич дв̌ом рандән. 

Х̌ы зманви тлаботви қони цракәт яви ҷоякәр дә хун ёрдам ғ̌әтвак ғафч халгвәр қинг витәй. Фарқ наст ки, малимищ дарсви рандән ё спо халгищ х̌ат цумо мав̌одви дә интәрнәтш шкургәнәт дырзәнәш, в̌оз бә спо татнанищ цә мав̌одви дырзакәт яви дидғ̌акән ки, кум цавән ц̌әқлайви ҷоякәр тә хун бробар в̌изитәт кум нәй ғафчәв бизор витк.

А ска Хазина йәм 12 ға баф мәслати содави кыли хунвәр нв̌ищәтк ки, сак кәцрән х̌ы зманвәр ёрдам царән, ки ләцәр яв̌ищ х̌ы ҷояки дв̌ом рандәнәт тәр прыт рәт̈ән. Илой дидғ̌әв!

Саищ басв̌әзйәв а йәт ранг уҷати цә интәрнәтән дырзәв.  Йәм уҷат нунг «12 Мәслат Оилавәр», ки сак х зманвр т хун ҷоякт тр прыт рәт̈акәр ёрдам царн. Йәм мәслатищ спо татнанвәр и ранамо. Дәт бази мәслатәт фикрищ в̌әзг, ки дә КОВИД-19 в̌ахт бә нзар дырзәтк в̌оцән.

The COVID-19 pandemic has affected all aspects of our lives. For parents and caregivers, it has been difficult to transition into a world where our usual employment and modes of work are no longer available. We now need to work, look after the health and wellbeing of our family, and help our children continue to learn and develop outside of school.

Meeting the demands and expectations of supporting our children to learn from home has been overwhelming for many families. Whether it is receiving new instructions from teachers or navigating hundreds of online resources, it has become stressful and tiring for many caregivers to adopt and adapt available materials that could really work for children within their own homes.

This is why the Aga Khan Foundation (AKF) has developed these 12 tips – simple and practical recommendations for families to support children to continue learning and developing.

You can download the associated document, 12 Tips to Support Families to Help Children Learn and Grow at Home from The Learning Hub too. This quick guide for parents and caregivers provides ideas and reflections to consider during COVID-19.

You might also be interested in