Өспүрүмдөрдүн кунумдук рационундагы негизги каталар

Theme

Health and Nutrition

Type

Course

Languages

Course Description

Бул кыска курс өспүрүмдөрдүн туура тамактануу принциптери жөнүндө билүүсүн жогорулатууга жана ден-соолук үчүн туура тамактануунун маанисин баса белгилөөгө багытталган. Ал үчүн курста адамдардын күнүмдүк тамактануусунда эң көп кездешкен каталары жөнүндө сөз болот жана бул каталардын кесепеттери талкууланат. Бул өспүрүмдөрдүн тамактануу адаттарын өзгөртүүгө түрткү берүүгө багытталган.

Бул кыргыз тилдүү курс эки бөлүккө бөлүнгөн:
1-бөлүм мектеп окуучуларынын/өспүрүмдөрдүн күнүмдүк тамактануудагы эң көп кездешкен каталарын камтыйт. Күндүз жетишсиз тамактануу, анын ар түрдүү болбогондугу, жана чай менен суусундуктарды өтө көп ичип, таттууларды көпжегендик жөнүндө сөз болот.
2-бөлүмдө жетиштүү диетанын жоктугунан келип чыккан микроэлементтердин жетишсиздиги жөнүндө сөз болот.

Бул курс мектептердин ден-соолук комитеттери тарабынан ден-соолукка байланыштуу сессияларда таркатылат.

This short course seeks to raise adolescents’ awareness about the principles of healthy eating and to emphasise the importance of healthy eating for one’s health. To do so, the course talks about some of the most common mistakes people make in their daily diets and discusses the consequences of these mistakes. It aims to motivate adolescents to change their eating habits.

This Kyrgyz-language course is split into two parts:
Part 1 covers the most common mistakes in the daily diet of school students / adolescents. It talks about not having enough meals during the day, not having a sufficiently diversified diet, and consuming too much tea, soft drinks and sweets.
Part 2 talks about micronutrient deficiency which results from not having an adequate diet.

The course will be disseminated by school health committees during health-related sessions.

Content development partners

You might also
be interested in

Send this to a friend
Hi, this may be interesting you: Өспүрүмдөрдүн кунумдук рационундагы негизги каталар! This is the link: https://akflearninghub.org/courses/health-and-nutrition/common-mistakes-in-adolescent-nutrition-kyrgyzstan/