COVID-19 пандемиясы учурунда 3-6 жаштагы балдарга ата-энелердин психологиялык колдоосу

Theme

COVID-19

Early Childhood Development

Type

Course

Languages

Course Content

Expand All

Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All

Бул видеосабактар ​​мектепке чейинки курактагы балдардын психологиялык өзгөчөлүгүнө жараша жана COVID 19 пандемиясынын контекстинде алардын психоэмоционалдык бакубаттуулугун сактоого жана жакшыртууга багытталган.Алар 3-6 жаштагы балдардын ата-энелерине жана тарбиячыларына жаңы шарттарына жана жашоо образына байланыштуу  стрессти бала үчүн азайтууга зарыл болгон билимди жана көндүмдөрдү алууга жардам берет.

These video lessons are aimed at maintaining and improving the psycho-emotional well-being of preschool children in the context of the COVID-19 pandemic.

The videos aim to help parents and caregivers of children aged 3-6 to acquire the necessary knowledge, practice and skills to minimise stress experienced by children under these new environmental and life conditions.

Content development partners

You might also
be interested in