Эмчек эмизуу техникасы

Theme

Early Childhood Development

Health and Nutrition

Type

Course

Languages

Course Description

Бул кыска курс Кыргызстандагы балдарын туура эмизген энелердин санын көбөйтүүгө багытталган. Курс аялдардын жалаң гана эмчек эмизүүнүн артыкчылыктары жөнүндө маалымдуулугунжогорулатууга багытталган, аялдын эмчек эмизүү ийгилигине болгон ишенимин өркүндөтүп, эмчек эмизүүнүн ыкмаларын үйрөтөт.

Бул кыргыз тилдүү курста 4 сабак бар:
1-сабак – Кириш сөз
2-сабак – Бала эмизүүнүн артыкчылыктары
3-сабак – Бала эмизүүнүн техникалары
4-сабак – Эмчек эмизүү учурунда үй-бүлө мүчөлөрүнүн колдоосу

Курс төрөткө даярдануу сабактары учурунда баштапкы ден-соолук борборлорундагы ата-энелер мектептеринде жайылтылат.

This short course seeks to grow the number of mothers in Kyrgyzstan who correctly breastfeed their children. The course aims to raise awareness among women about the benefits of exclusive breastfeeding, it promotes the development of a woman’s confidence and belief in successful breastfeeding, and teaches breastfeeding techniques.

This Kyrgyz-language course has 4 lessons:
Lesson 1 – Introduction
Lesson 2 – Benefits of breastfeeding
Lesson 3 – Breastfeeding techniques
Lesson 4 – Family member support during breastfeeding

The course will be disseminated in parenting schools in primary health centres during childbirth preparation classes.

Content development partners

You might also
be interested in

Send this to a friend
Hi, this may be interesting you: Эмчек эмизуу техникасы! This is the link: https://akflearninghub.org/courses/early-childhood-development-c/breastfeeding-techniques-kyrgyzstan/