Бага насны хүүхдийн хөгжил: Чухал хөрөнгө оруулалт

Theme

Early Childhood Development

Type

Course

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps

Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps

Та нийгэм ба улсдаа бодлого боловсруулагч эсвэл шийдвэр гаргагч уу? 

Эрүүл мэнд ба хоол тэжээл, боловсрол, хүүхэд хамгаалал, хөдөө аж ахуй болон хүнсний аюулгүй байдал, УАЦЭА, гамшгийн бэлэн байдал,бусад салбар дахь таны ажил бага насны хүүхдийн хөгжилтэй холбоотой юу? 

Таны эрхэлж байгаа ажил эхийн хэвлийд үр хөврөл бзрэлдэхээс хүүхэд найман нас хүрэх хүртэлх хөгжлийн чухал үетэй холбоотой байх магадлалтай. 

Энэхүү семинараар Дэмжин тэтгэх асран хамгааллын хүрээ”, Хүүхдийн бага насны хөгжлийн шинжлэх ухаан ба амьдралын эхлэл бичлэгийн ” ” агуулгад тулгуурлан, бага насны хүүхдийн хөгжилд хөрөнгө оруулах нь яагаад чухал болохыг оролцогчдод шинжлэх ухааны болон эдийн засгийн нотолгоотой толилуулах болно. 

Энэхүү мультимедиа семинар нь дөрвөн видео модультай бөгөөд дараа нь өөрийн орчин нөхцөлд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг дэмжих зорилгоор шууд дамжуулах вебинар эсвэл биечилсэн семинарт оролцох боломжтой. 

Семинарын видео хэсэг ойролцоогоор 1.5 цаг байх ба үүнд Эргэцүүллийн тэмдэглэл хөтлөх үйл ажиллагаа багтсан. 

Are you a policymaker or decision-maker in your community or country? Does your work in health and nutrition, education, child protection, agriculture and food security, WASH, emergency preparedness, or some other field have connections to early childhood development? Chances are that your work does relate to the critical period of child development from conception to age eight.

This workshop draws upon content from the Nurturing Care Framework, the Science of Early Child Development and the Beginning of Life film, to walk participants through why investing in early childhood development is so important, including scientific and economic evidence. This multi-media workshop includes four modules of videos, followed by the opportunity to join a live webinar or in-person workshop to support action planning in your context.

The video portion of the workshop is approximately 1.5 hours of learning, including the activities in the Reflection Journal.

Content development partners

You might also
be interested in