Бага насны хүүхдийн хөгжил: Чухал хөрөнгө оруулалт

Theme

Early Childhood Development

Type

Course

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps

Only learners with access to the course can download the references


Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps

Та нийгэм ба улсдаа бодлого боловсруулагч эсвэл шийдвэр гаргагч уу? 

Эрүүл мэнд ба хоол тэжээл, боловсрол, хүүхэд хамгаалал, хөдөө аж ахуй болон хүнсний аюулгүй байдал, УАЦЭА, гамшгийн бэлэн байдал,бусад салбар дахь таны ажил бага насны хүүхдийн хөгжилтэй холбоотой юу? 

Таны эрхэлж байгаа ажил эхийн хэвлийд үр хөврөл бзрэлдэхээс хүүхэд найман нас хүрэх хүртэлх хөгжлийн чухал үетэй холбоотой байх магадлалтай. 

Энэхүү семинараар Дэмжин тэтгэх асран хамгааллын хүрээ”, Хүүхдийн бага насны хөгжлийн шинжлэх ухаан ба амьдралын эхлэл бичлэгийн ” ” агуулгад тулгуурлан, бага насны хүүхдийн хөгжилд хөрөнгө оруулах нь яагаад чухал болохыг оролцогчдод шинжлэх ухааны болон эдийн засгийн нотолгоотой толилуулах болно. 

Энэхүү мультимедиа семинар нь дөрвөн видео модультай бөгөөд дараа нь өөрийн орчин нөхцөлд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг дэмжих зорилгоор шууд дамжуулах вебинар эсвэл биечилсэн семинарт оролцох боломжтой. 

Семинарын видео хэсэг ойролцоогоор 1.5 цаг байх ба үүнд Эргэцүүллийн тэмдэглэл хөтлөх үйл ажиллагаа багтсан. 

This free video course in Mongolian was designed for policymakers and decision-makers working in fields related to early childhood development such as in health and nutrition, education, child protection, agriculture and food security, WASH, or emergency preparedness.

By the time they complete the course, learners will understand the scientific and economic evidence behind the importance of investing in early childhood development.

This course was produced as part of the Aga Khan Foundation’s Early Childhood Development programme.

The course draws on content from the Nurturing Care Framework, the Science of Early Child Development, and the Beginning of Life film.

This 90-minute course is also available in English, Khmer, and Lao.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License. To view a copy of this license, go here.

Content development partners

You might also
be interested in